Cảm biến đo tốc độ avanza vvti m

Mô tả ngắn

Đã SN SÀNG TRONG ĐƠN HÀNG,, Cảm biến tốc độ để sử dụng Avanza / Xenia vvti Matic (khác với sách hướng dẫn) Cảm ơn bạn đã ÁP DỤNG CHO CỬA HÀNG CỦA CHÚN...
Sản phẩm này được bán tại Shopee
989.000 ₫

Giới thiệu Cảm biến đo tốc độ avanza vvti m

Đã SN SÀNG TRONG ĐƠN HÀNG,,

Cảm biến tốc độ để sử dụng Avanza / Xenia vvti Matic (khác với sách hướng dẫn)

Cảm ơn bạn đã ÁP DỤNG CHO CỬA HÀNG CỦA CHÚNG T