[hcm][bản nâng cấp] đồng hồ thông minh w26 ( t500 plus ) - thiết kế thời thượng màn hình tràn viền tiếng việt 100% đo nhịp tim chạy bộ hiển thị cuộc gọi thông báo tin nhắn tùy chọn thay thế dây đeo kháng nước chuẩn. 1
[hcm][bản nâng cấp] đồng hồ thông minh w26 ( t500 plus ) - thiết kế thời thượng màn hình tràn viền tiếng việt 100% đo nhịp tim chạy bộ hiển thị cuộc gọi thông báo tin nhắn tùy chọn thay thế dây đeo kháng nước chuẩn. 1
[hcm][bản nâng cấp] đồng hồ thông minh w26 ( t500 plus ) - thiết kế thời thượng màn hình tràn viền tiếng việt 100% đo nhịp tim chạy bộ hiển thị cuộc gọi thông báo tin nhắn tùy chọn thay thế dây đeo kháng nước chuẩn. 2
[hcm][bản nâng cấp] đồng hồ thông minh w26 ( t500 plus ) - thiết kế thời thượng màn hình tràn viền tiếng việt 100% đo nhịp tim chạy bộ hiển thị cuộc gọi thông báo tin nhắn tùy chọn thay thế dây đeo kháng nước chuẩn. 3
[hcm][bản nâng cấp] đồng hồ thông minh w26 ( t500 plus ) - thiết kế thời thượng màn hình tràn viền tiếng việt 100% đo nhịp tim chạy bộ hiển thị cuộc gọi thông báo tin nhắn tùy chọn thay thế dây đeo kháng nước chuẩn. 4
[hcm][bản nâng cấp] đồng hồ thông minh w26 ( t500 plus ) - thiết kế thời thượng màn hình tràn viền tiếng việt 100% đo nhịp tim chạy bộ hiển thị cuộc gọi thông báo tin nhắn tùy chọn thay thế dây đeo kháng nước chuẩn. 5

[hcm][bản nâng cấp] đồng hồ thông minh w26 ( t500 plus ) - thiết kế thời thượng màn hình tràn viền tiếng việt 100% đo nhịp tim chạy bộ hiển thị cuộc gọi thông báo tin nhắn tùy chọn thay thế dây đeo kháng nước chuẩn.

Mô tả ngắn

Màn hình tràn viền vô cực, Thay được Dây -, Thế hệ Seri 6 mới nhất -, Đồng Hồ có sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt -, Pin tốt 2-3 ngà...
Sản phẩm này được bán tại Lazada
350.000 ₫ 700.000 ₫
Khuyến mãi -50% Tiết kiệm ngay 350.000 ₫

Giới thiệu [hcm][bản nâng cấp] đồng hồ thông minh w26 ( t500 plus ) - thiết kế thời thượng màn hình tràn viền tiếng việt 100% đo nhịp tim chạy bộ hiển thị cuộc gọi thông báo tin nhắn tùy chọn thay thế dây đeo kháng nước chuẩn.

[HCM][BẢN NÂNG CẤP] Đồng Hồ Thông Minh W26 ( T500 Plus ) - Thiết Kế Thời Thượng Màn Hình Tràn Viền Tiếng Việt 100% Đo Nhịp Tim Chạy Bộ Hiển Thị Cuộc Gọi Thông Báo Tin Nhắn Tùy Chọn Thay Thế Dây Đeo Kháng Nước Chuẩn. 1[HCM][BẢN NÂNG CẤP] Đồng Hồ Thông Minh W26 ( T500 Plus ) - Thiết Kế Thời Thượng Màn Hình Tràn Viền Tiếng Việt 100% Đo Nhịp Tim Chạy Bộ Hiển Thị Cuộc Gọi Thông Báo Tin Nhắn Tùy Chọn Thay Thế Dây Đeo Kháng Nước Chuẩn. 2[HCM][BẢN NÂNG CẤP] Đồng Hồ Thông Minh W26 ( T500 Plus ) - Thiết Kế Thời Thượng Màn Hình Tràn Viền Tiếng Việt 100% Đo Nhịp Tim Chạy Bộ Hiển Thị Cuộc Gọi Thông Báo Tin Nhắn Tùy Chọn Thay Thế Dây Đeo Kháng Nước Chuẩn. 3[HCM][BẢN NÂNG CẤP] Đồng Hồ Thông Minh W26 ( T500 Plus ) - Thiết Kế Thời Thượng Màn Hình Tràn Viền Tiếng Việt 100% Đo Nhịp Tim Chạy Bộ Hiển Thị Cuộc Gọi Thông Báo Tin Nhắn Tùy Chọn Thay Thế Dây Đeo Kháng Nước Chuẩn. 4[HCM][BẢN NÂNG CẤP] Đồng Hồ Thông Minh W26 ( T500 Plus ) - Thiết Kế Thời Thượng Màn Hình Tràn Viền Tiếng Việt 100% Đo Nhịp Tim Chạy Bộ Hiển Thị Cuộc Gọi Thông Báo Tin Nhắn Tùy Chọn Thay Thế Dây Đeo Kháng Nước Chuẩn. 5[HCM][BẢN NÂNG CẤP] Đồng Hồ Thông Minh W26 ( T500 Plus ) - Thiết Kế Thời Thượng Màn Hình Tràn Viền Tiếng Việt 100% Đo Nhịp Tim Chạy Bộ Hiển Thị Cuộc Gọi Thông Báo Tin Nhắn Tùy Chọn Thay Thế Dây Đeo Kháng Nước Chuẩn. 6[HCM][BẢN NÂNG CẤP] Đồng Hồ Thông Minh W26 ( T500 Plus ) - Thiết Kế Thời Thượng Màn Hình Tràn Viền Tiếng Việt 100% Đo Nhịp Tim Chạy Bộ Hiển Thị Cuộc Gọi Thông Báo Tin Nhắn Tùy Chọn Thay Thế Dây Đeo Kháng Nước Chuẩn. 7[HCM][BẢN NÂNG CẤP] Đồng Hồ Thông Minh W26 ( T500 Plus ) - Thiết Kế Thời Thượng Màn Hình Tràn Viền Tiếng Việt 100% Đo Nhịp Tim Chạy Bộ Hiển Thị Cuộc Gọi Thông Báo Tin Nhắn Tùy Chọn Thay Thế Dây Đeo Kháng Nước Chuẩn. 8[HCM][BẢN NÂNG CẤP] Đồng Hồ Thông Minh W26 ( T500 Plus ) - Thiết Kế Thời Thượng Màn Hình Tràn Viền Tiếng Việt 100% Đo Nhịp Tim Chạy Bộ Hiển Thị Cuộc Gọi Thông Báo Tin Nhắn Tùy Chọn Thay Thế Dây Đeo Kháng Nước Chuẩn. 9[HCM][BẢN NÂNG CẤP] Đồng Hồ Thông Minh W26 ( T500 Plus ) - Thiết Kế Thời Thượng Màn Hình Tràn Viền Tiếng Việt 100% Đo Nhịp Tim Chạy Bộ Hiển Thị Cuộc Gọi Thông Báo Tin Nhắn Tùy Chọn Thay Thế Dây Đeo Kháng Nước Chuẩn. 10[HCM][BẢN NÂNG CẤP] Đồng Hồ Thông Minh W26 ( T500 Plus ) - Thiết Kế Thời Thượng Màn Hình Tràn Viền Tiếng Việt 100% Đo Nhịp Tim Chạy Bộ Hiển Thị Cuộc Gọi Thông Báo Tin Nhắn Tùy Chọn Thay Thế Dây Đeo Kháng Nước Chuẩn. 11