Xi xi b ng g nh ng h treo t ng vintage chic nh b p v n ph ng trang tr ph ng kh ch 1
Xi xi b ng g nh ng h treo t ng vintage chic nh b p v n ph ng trang tr ph ng kh ch 1
Xi xi b ng g nh ng h treo t ng vintage chic nh b p v n ph ng trang tr ph ng kh ch 2
Xi xi b ng g nh ng h treo t ng vintage chic nh b p v n ph ng trang tr ph ng kh ch 3
Xi xi b ng g nh ng h treo t ng vintage chic nh b p v n ph ng trang tr ph ng kh ch 4
Xi xi b ng g nh ng h treo t ng vintage chic nh b p v n ph ng trang tr ph ng kh ch 5

Xi xi b ng g nh ng h treo t ng vintage chic nh b p v n ph ng trang tr ph ng kh ch

Mô tả ngắn

Hoàn thi?n: R?a s?ch, Ch?t li?u: G?, ???ng kính: 12cm, Cung c?p b?i: 1 x pin AA (không bao g?m), L?u ý: ??ng h? này không th? dùng làm ??ng h? báo th?...
Sản phẩm này được bán tại Lazada
74.000 ₫ 147.000 ₫
Khuyến mãi -50% Tiết kiệm ngay 73.000 ₫

Giới thiệu Xi xi b ng g nh ng h treo t ng vintage chic nh b p v n ph ng trang tr ph ng kh ch

T??nh n?ng:B?ng g? nh? ??ng h? treo t??ng v?i thi?t k? ??n gi?n???c l??m t? g? v?i m?t ??ng h? in m??u ?enS? b? sung ho??n h?o cho nh?? b?p ho?c v?n ph??ng?i k??m v?i m??c ph??a sau cho treo d? d??ng.Ho??n thi?n: R?a s?chCh?t li?u: G????ng k??nh: 12cm Cung c?p b?i: 1 x pin AA(Kh?ng bao g?m)L?u y: ??ng h? n??y kh?ng th? d??ng l??m ??ng h? b??o th?cBao g?m: 1 x ??ng h? treo t??ng

& Nbsp;

Xi Xi B ng G Nh ng H Treo T ng Vintage Chic Nh B p V n Ph ng Trang Tr Ph ng Kh ch 1Xi Xi B ng G Nh ng H Treo T ng Vintage Chic Nh B p V n Ph ng Trang Tr Ph ng Kh ch 2Xi Xi B ng G Nh ng H Treo T ng Vintage Chic Nh B p V n Ph ng Trang Tr Ph ng Kh ch 3Xi Xi B ng G Nh ng H Treo T ng Vintage Chic Nh B p V n Ph ng Trang Tr Ph ng Kh ch 4Xi Xi B ng G Nh ng H Treo T ng Vintage Chic Nh B p V n Ph ng Trang Tr Ph ng Kh ch 5Xi Xi B ng G Nh ng H Treo T ng Vintage Chic Nh B p V n Ph ng Trang Tr Ph ng Kh ch 6Xi Xi B ng G Nh ng H Treo T ng Vintage Chic Nh B p V n Ph ng Trang Tr Ph ng Kh ch 7Xi Xi B ng G Nh ng H Treo T ng Vintage Chic Nh B p V n Ph ng Trang Tr Ph ng Kh ch 8Xi Xi B ng G Nh ng H Treo T ng Vintage Chic Nh B p V n Ph ng Trang Tr Ph ng Kh ch 9Xi Xi B ng G Nh ng H Treo T ng Vintage Chic Nh B p V n Ph ng Trang Tr Ph ng Kh ch 10

Xi Xi B ng G Nh ng H Treo T ng Vintage Chic Nh B p V n Ph ng Trang Tr Ph ng Kh ch 11